แพ็คเกจจัดเลี้ยงงานแต่งที่ห้องเบญจพัชร หรือห้องเบญจรัศมี พร้อมเช่าสถานที่