ORDER

ขั้นตอนการสั่งซื้อ
1. เลือกรายการอาหารที่ต้องการสั่งซื้อ
2. กดปุ่ม "เก็บเข้าตะกร้าสินค้า" เพื่อบันทึกข้อมูล
3. กดปุ่ม "สั่งซื้อ" เพื่อทำรายการต่อ

อาหารที่เลือกไว้

กรุณากรอกรายละเอียดตามที่ต้องการ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับภายใน 24 ชม.